Καρνεάδου 24, Κολωνάκι, ΤΚ 11336
210 3434565-7   hello@example.com